Spring til hovedindhold

Send data vi SFTP

SFTP er en fleksibel, sikker og stabil metode til at integrere med Capturi baseret på filoverførsel.

For at kunne opnår den bedste filtrering af samtalerne inde i Capturi, er det vigtigt, at I leverer så meget ekstra information (vi kalder det metadata) som muligt direkte til sftp-serveren. Det kunne f.eks. være kundetelefonnummer, hvilken agent har svaret, årsagsregistreringer og lignende.

Dette kan gøres direkte i filnavnet eller ved at uploade en fil (json, xml, csv) sammen med den lydfil som indeholder selve samtalen.

Herunder kan du se et eksempel på et filnavn samt en fil der indeholder metadata:

Sftp is a flexible, secure, and stable way of doing integration with Capturi. When you integrate to Capturi with sftp, the integration is based on file transfers. For being able to filter, sort and use the recordings in Capturi, you will need to provide Capturi with all the extra information (we call it meta data) like who has called, who has answered directly on the sftp-server. 

 

This can be done in the filename or by uploading a file (json, xml, csv) together with the sound file that contains the information about the call. 

Below you can see an example of a filename and a file containing the extra information. 

 

Here is an example of a filename containing the meta data: 

(calling number)_(number that was called)_(DIRECTION)_(date)_(time of day)_(duration)_(answering agent number)_(queue name)_(answering agent name).mp3/wav/opus 

 

Here is an example of a json file with the meta data: 

Added as a code block: 

 


 externalId: “string”, 
 numberOfSpeakers: int, 
 phoneNumber: “string”, 
 title: “string”, 
 labels: [“string”, “array”], 
 datetime: datetime, 
 outcome: “string”, 
 outcomeReason: “string”, 
 agentId : “string”, 
 agentName: “string”, 
 agentEmail: “string”, 
 nps: float, 
 score: “string”, 
 direction: “string”, 
 timeToAnswer: int, 
 channel: “string”, 
 caseId: “string”, 
 fileUrl: “string”, 
 reasonForCalling: “string” 
} 

 

 The samples above can serve as inspiration and we will always be open to add more data or consume data in other format. Please reach out.